Acerca de

Geography Lesson

Globally 
ConnectEd

Nurture a global perspective where we can learn from each other and build friendships around the world.  

Staňte sa globálnym veľvyslancom!

    Globally ConnectEd je otvorené okno do sveta, ktoré spája deti z celého sveta, aby mohli zdieľať, spolupracovať, skúmať, hrať sa a učiť sa. Každý týždeň naši globálni veľvyslanci cestujú cez hranice prostredníctvom našej online interaktívnej platformy.  Naši skúsení vedúci skupiny sa snažia viesť deti, aby prijali naše podobnosti a ocenili naše rozdiely.   
 

Deti z celého sveta! 

Študenti zapojení do nášho online programu pochádzajú z krajín a regiónov po celom svete a každý z nich má skvelú, jedinečnú perspektívu, o ktorú sa môže podeliť. 

Rozšírenie svetonázoru!

Deti v našom programe si rozširujú obzory, rozširujú vedomosti a rozširujú svoj pohľad na svet. 

Otvorené pre deti vo veku 6-15 rokov! 

Až 6 účastníkov/skupina

Týždenné 40-minútové sedenia

Účastníci zoskupení podľa veku

Poďme spolu preskúmať.

Ak sa chcete dozvedieť viac o skupinách veľvyslancov Globally ConnectEd, kontaktujte nás nižšie. 

Ďakujem!