A local start,
a global reach

Untitled design (3).png

At English ConnectEd, we have over 20 years of experience working with children in both home and school settings. We have 10 years of experience implementing virtual programs, providing direct therapy to students, offering educational expertise and providing administrative support to schools.

Our philosophy of teaching about global culture, problem solving skills and critical thinking gives our students a cutting edge in the competitive global market.

 "Výchova je zapálenie plameňa, nie naplnenie nádoby."  

Sokrates

 

NASA misia

Ponúkame úplne novú úroveň výučby angličtiny študentom všetkých vekových kategórií. Aby sme vytvorili kritických mysliteľov schopných uvažovať a multikultúrnych sociálnych interakciách, zameriavame sa na komunikáciu prostredníctvom hovorenia, čítania a písania.

Naši študenti sa učia, ako sa prezentovať s istotou ústne aj písomne  komunikácia, ktorá im dáva konkurenčnú výhodu pre ich budúcnosť.

Všetky naše kurzy sú online so skúsenými jazykovými profesionálmi.

Father and daughter at computer

Náš rozdiel

V English ConnectEd veríme, že vzdelávanie by malo byť prístupné, inkluzívne a pútavé.  Motivovať študentov k využívaniu kreativity, kritického myslenia a komunikačných zručností je našou najvyššou prioritou.  Prostredníctvom tried v malých skupinách dávame študentom príležitosť učiť sa a rozvíjať svoje znalosti angličtiny prostredníctvom interakcie s učiteľmi a rovesníkmi. 

Pridajte sa k nám a vzdelávajte sa